ஃபுவா அச்சு பாகங்கள்

  • FUWA American style main parts for axles

    அச்சுகளுக்கான FUWA அமெரிக்க பாணி முக்கிய பாகங்கள்

    வெவ்வேறு டன் 8T 9T 11T 13T 15T 16T 18 T 18T 20T FUWA பிரேக் டிரம் மற்றும் அரை டிரெய்லர், லாரிகள் மற்றும் டேங்கர்களுக்கான உயர் தரமான பிரேக் லைனிங் மற்றும் பிரேக் ஷூக்களுக்கான மையம்.

    மற்ற முக்கிய பாகங்கள் பின்வருமாறு: வலுவான அச்சு கற்றை, மந்தமான சரிசெய்தல், பூட்டு நட்டு, தாங்கி, பிரேக் அறை, சக்கர கொட்டைகள், ஹப் தொப்பிகள், தூசி கவர்,

    ஃபுவா அமெரிக்கன் ஸ்டைல் ​​பிரேக் லைனிங் பழுதுபார்க்கும் கிட் மற்றும் கேம்ஷாஃப்ட் பழுதுபார்க்கும் கிட் போன்றவை.